Kdo jsme?

Agentura KROK o.p.s. je bezpečné místo, kam můžou směřovat Vaše kroky pro podporu, radu a porozumění pokud se dostanete do sociálně nepříznivé situace.

Jsme obecně prospěšná společnost zajišťující sociální služby, které lidem s postižením umožní žít nezávislejším způsobem života, přičemž základním principem je respekt k jejich individuálním potřebám.

Naše organizace poskytuje sociální služby, které jsou zaměřeny na posílení kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl lépe využívat běžné společenské zdroje a plnohodnotně žít v přirozeném prostředí.

Z Rytmusu do KROKU, Proč KROK?

Naše služby

Služba sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Ukázat cestu Vám může někdo jiný, chvíli po ní můžeme kráčet spolu, abyste získali jistotu, že v životě obstojíte. Jít po ní ale musíte sami.

Služba Osobní asistence

Osobní asistence

Nabízíme svůj čas, povzbuzení, podporu, radu a naději. Můžeme kráčet spolu tak dlouho, jak budete potřebovat.

Galerie

Sponzoři