Z Rytmusu do KROKU

Agentura KROK, o.p.s. je nástupnickou organizací společnosti Rytmus D., o.p.s. Vzhledem k tomu, že se organizace rozšířením svých služeb (sociální rehabilitace, osobní asistence a aktivity s využitím koní) odklonila od filosofie mateřské organizace „Rytmus – od klienta k občanovi“, která je zaměřena především na podporované zaměstnávání, změnila naše organizace od 8.6.2018 název na Agenturu KROK, o.p.s. Mateřské organizaci děkujeme za podporu v oblasti know how, za vstřícnost, kamarádskou spolupráci a přejeme jí hodně úspěchů v její další činnosti. Služby, které organizace pod názvem Rytmus D., o.p.s. poskytovala, zůstaly zachovány ve stejné míře i kvalitě, navíc se ještě rozšířily a jejich nabídka plně vyhovuje specifikám lidí, kteří žijí ve Šluknovském výběžku.

A proč zrovna KROK?

  • Název je pro nás charakterističtější, lépe vypovídá o našem směřování a společném prožívání pomáhání ve vztahu klient – pomáhající
  • Jednotlivými společnými kroky se navzájem obohacujeme
  • Při provádění klienta za cílem, který si zvolil, postupujeme společně jednotlivými kroky.
  • Každá životní cesta se skládá z jednotlivých kroků
  • Kroky zanechávají stopy, které jsou odrazem naší minulosti a můžeme z nich čerpat spoustu zkušeností
  • Služby plánujeme po jednotlivých krocích, stejně jako život ..
  • Ke každému snu se musí dojít po jednotlivých krocích, nic se nedá,, přeskočit“, překročit, jen se dá jít různým tempem.
  • Každý si v sobě neseme otisk našich kroků z minulosti
  • Partneři by při vzájemném doprovázení měli srovnat krok a respektovat tempo druhého
  • Lépe se kráčí ve dvou

Při posuzování našeho přístupu k lidem společně přemýšlíme nad jednotlivými aspekty pomáhání:


Kvalita: společně přemýšlíme, co můžeme udělat pro zkvalitnění naší služby
Rozpoznání: společné nastavení druhu a míry podpory přesně podle toho, co klient chce a potřebuje
Ovlivnění: ovlivnění kvality života klienta, v čem je naše pomáhání o klientovi a v čem o nás
Konání: zdali při poskytování naší služby respektujeme integritu klienta a zdali jsou naše služby nastaveny vstřícně