Osobní asistence

Osobní asistence

Poslání služby

Posláním osobní asistence je umožnit lidem s postižením, za podpory osobních asistentů, zvládat činnosti, které by mohli dělat sami, kdyby postižení neměli, stejně jako jejich vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném prostředí.

Popis služby

Osobní asistence je terénní sociální služba, která probíhá v přirozeném prostředí s cílem pomoci lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z různých důvodů a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném prostředí a při činnostech dle zadání klienta.

Hlavní cíle

 • umožnit uživatelům žít aktivní plnohodnotný život v dosahu svých blízkých
 • umožnit uživatelům, aby mohli dělat běžné činnosti, které by dělali, nebýt jejich postižení
 • umožnit kontakt s vrstevníky a se společenským prostředím
 • obsah a rozsah služby si klient stanoví sám (popř. jeho zákonný zástupce) podle individuálních potřeb v souladu s podmínkami organizace

Asistent poskytuje v rámci terénní sociální služby, podporu při:

 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • osobní hygieně
 • zajištění stravy
 • zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věková struktura:

bez omezení věku

Působnost služby:

Rumburk, Varnsdorf, Šluknov, Krásná Lípa a spádové obce

Úhrada služeb:

Počet hodin OA jednorázové / rokCena (Kč)
1 hodina130,-/hod.
Počet hodin pravidelné OA/den
Počet hodin osobní asistenceCena (Kč)
1 hodina130,-/hod.
2 hodiny po sobě jdoucí120,-/hod.
3 hodiny a více po sobě jdoucí110,-/hod.

Pracovní doba:

Po – Ne 24 hodin denně po přechozí dohodě s uživatelem služby.

Kontakt:

Vedoucí služby - Petra Štěpánová